Internationalt

Internationalt samarbejde

Internationalisering og globalisering er nøgleord i AluCluster. Den danske arbejdsstyrke er velkvalificeret, men skal vi fortsætte med at være blandt de bedste, bevare danske arbejdspladser og produktion, må vi følge udviklingen internationalt og arbejde på at være et skridt foran.

I AluCluster har vi stort fokus på at få skabt nye internationale kontakter, der kan understøtte den danske aluminiumindustri indenfor samhandel, teknologi, forskning og uddannelse.

Tværnationalt samarbejde er en nødvendighed for at opretholde et højt vidensniveau indenfor aluminium, samt øge forretningsmulighederne for danske industrivirksomheder.

Fra EUs side er man klar over konkurrencen, men også mulighederne blandt de nye vækstøkonomier i Brasilien, Rusland, Indien og Kina, de såkaldte BRIK-lande. På europæisk plan skal virksomheder, vidensaktører, klynger og netværk samarbejde for i fællesskab at fastholde en global konkurrenceevne gennem innovation og udvikling.

AluCluster er en del af det centrale netværk Enterprise Europe Network, som netop skal hjælpe europæiske virksomheder og vidensinstitutioner med at finde relevante samarbejdspartnere.