Netværk

AluCluster - Danmarks aluminiumsklynge, er et international orienteret netværk med fokus på aluminium.

Klyngen består i dag af ca. 80 tilknyttede virksomheder med forskellige kompetencer indenfor aluminium. Kompetencerne spænder bredt fra ekstrudering, støbning, bearbejdning, konstruktion og overfladebehandling til specifikke branchekompetencer f.eks. indenfor offshore.

Klyngens virksomheder spiller en nøglerolle i rådgivningsopgaver, udviklingsprojekter og andre aktiviteter der igangsættes i AluCluster regi.

I samarbejde med en række danske og internationale virksomheder, klynger, netværk og videninstitutioner er formålet at højne vidensniveauet, bearbejde nye brancher og nedbryde fordomme for at øge brugen af aluminium til gavn for dansk industri og klyngens tilknyttede virksomheder.