Projekter

Begrebet projekter bliver ofte anvendt i organisationer som AluCluster. Derfor er det helt essentielt at vi klart kommunikerer ud, hvad projekter er i AluCluster sammenhæng.

Projekter er oftest en handling, idé'er eller udvikling, hvortil der kan hentes eksterne midler fra enten EU, Stat, Regioner eller kommuner og oftest i sammenhæng.

Emnet eller den gode idé omsættes til en ansøgning, og er grundlaget relevant og godt nok udarbejdet, stilles der kapital til rådighed. Denne kapital er oftest underlagt helt klare regelsæt og der er på ingen måde tale om en blanco check fra det offentlige.

For virksomheder der deltager er der, som oftest tale om et krav til at stille engagement og medarbejder timer til rådighed.

Virksomheder har oftest en tedens til at tænke, hvorvidt dette så kan bruges til noget eller ej. Budskabet fra AluCluster er helt klart - absolut ja !

Projektmidler er en helt oplagt metode til at kickstarte en udvikling eller modne de gode idé'er og det naturlige samspil imellem forskning og virksomheder er vejen frem for Danmark.

Netop derfor stiller engagementet i projekter også store krav til en organisation som AluCluster. Det er vigtigt for AluCluster, at vi kun involverer os i de projekter, der har eller kan have betydning for den branche og industri vi er central del af.

Derfor optræder der også projekter i AluClusters virke, som ganske enkelt er så relevante for aluminiums udviklingen at vi gennemfører dem upåagtet at der ikke er søgt specifikke projektmidler. Det er vores måde at vise virksomhederne, hvordan vi arbejder med begrebet projekter.