Rådgivning

Som et nationalt videnscenter inden for anvendelse af aluminium, tilbyder AluCluster professionel rådgivning inden for alle områder aluminiumområdet.

AluClusters styrke ligger specielt inden for:

  • Praktisk anvendelse af aluminium
  • Formidling af aluminiumteknologi
  • Materialeteknologi
  • Korrosion og overfladeteknologi
  • Sammenføjning - herunder limning
  • Design- og produktudvikling
  • Uddannelse
  • Netværksopbygning

Der hvor AluCluster ikke selv besidder de nødvendige kompetencer, benytter vi os af et bredt netværk af eksterne konsulenter, nationale og internationale videnscentre, forskningsinstitutioner og virksomheder. Uanset fremgangsmåden er vores mål at søge totalløsninger og værdi for kunden.

Undgå de dumme lærepenge

Vi har ofte set projekter, hvor aluminium er indgået som det primære materiale, men er endt med at blive skrinlagt, fordi materialet ikke opførte sig som forventet. Konklusionen bliver ofte, at aluminium ikke var det rigtige materiale for produktet.

Inderst inde ved vi måske nok, at kompetencen på området ikke var tilstede ved det pågældende projekt. Konsekvensen kan blive forkerte konklusioner og i nogle tilfælde en meget dyr affære. Lad AluCluster medvirke i idéfasen, og vi vil hjælpe dig på vej, så du undgår de dyrtkøbte erfaringer.