Hvem er vi

AluCluster er Danmarks nationale videnscenter for aluminium, og et af landets 22 innovationsnetværk.

AluCluster blev etableret i 1999, efter initiativ fra Hydro, Sapa, Mærsk, Danfoss, EUC Syd samt de vestsønderjyske kommuner, og har siden 2002 været en erhvervsdrivende fond.

Centeret består af to enheder: En konsulent- og rådgivningsdel samt en innovationsdel.

Konsulent- og rådgivningsdelen tilbyder en bred vifte af rådgivning indenfor aluminiumområdet, herunder også et attraktivt kursusprogram.

Innovationsdelen har til formål at øge brugen af aluminium i Danmark, samt at udvikle den danske aluminiumklynge, der består af virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige erhvervsfremmeaktører.

I 2006 blev AluCluster, som de eneste i Sønderjylland, udnævnt til Teknologicenter af Videnskabsministeriet, og er i 2007 blevet optaget i det syddanske klyngeprogram, samt akkrediteret som Euro Info Center direkte under den Europæiske Kommission. I 2009 er AluCluster blevet udnævnt til Innovationsnetværk under Videnskabsministeriet.

AluCluster er en national klynge med nationalt og internationalt fokus.